Tikin şablony kesiji - A3 seriýasy

Gysga düşündiriş:

AMEIDA maşyn kesmek boýunça tejribämizi ulanyjylaryň hakyky zerurlyklary bilen birleşdirdi, egin-eşik senagatynyň şablonyna güýçli täsir etdi.
A3 şablony we nagyş kesilmegine düşüniň, materiallaryň nagşyny çalyşmagy aňsatlaşdyryň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Dürli degirmen kesiji diametri: diametri kesiji dürli saýlawlara eýe, tikin gutardy, ikinji derejeli gaýtadan işlemezden, ýokary kesiş takyklygy bilen kesilen plastinka arassa we arassa bolup biler.
* Köp gatly kesmäni amala aşyryň: akkumulýatiw galyňlyk materialy, adatça 3 mm-den 4 mm aralygynda bolup biler, nemlendiriji usul bar bolan köp gatlakly kesiş;
* Professional dizaýn programma üpjünçiligi: ulanyjynyň isleglerine görä işlenip düzülen önümçilik programma üpjünçiligini optimizirlemek üçin professional şablonlar, ulanyja ýönekeý döredijilik döretmäge rugsat beriň;
* Programma üpjünçiliginiň utgaşyklygy: islendik eşik CAD programma üpjünçiligi bazara laýyk gelýär, şonuň üçin / serial / USB çykarylyşy çalt we aňsat;
* Şablon tehnologiýasy hemmetaraplaýyn, AMEIDA kompaniýasy häzirki wagtda bazaryň egin-eşik şablon tehnologiýasynyň hemmesini nepis we giňişleýin ulanmak ukybyna eýe;
* Hünär okuwynyň doly toplumy, AMEIDA kompaniýasy, müşderiler üçin has amatly şablonlary, programma üpjünçiligini we okuw hyzmatlaryny ulanmak üçin enjamlaryň doly toplumyny berip biler.

8L9A6319 A3 8L9A6311

Üstünlik

1. Şablony gaýtadan işlemek we nagyş ýasamak üçin dürli kelleler
2. Daşky gurşawy arassa we tertipli saklamak üçin vakuum funksiýasy
3. Güýçli vakuum ulgamy, güýçli adsorbsiýa, güýji tygşytlamak
4.220V elektrik üpjünçiligi, yzygiderli yşyklandyryş güýji öndürip biler
5.Hünär şablon programma üpjünçiligi, dizaýn şablony ýönekeý we amatly

Parametr

Model

A3-1509

A3-1512

Netijeli iş meýdany (L * W)

1500 * 900mm

1500 * 1200mm

Tizlik

100-800mm / s

Galyňlygy kesmek

≤3MM

Kesiş materialy

PVX list, akril list we ş.m.

Kesmek usuly

Köp funksiýaly pyçak saklaýjy, freze guraly, ruçka

Galam / pyçak

Galam, degirmen guraly

Düzediş usuly

Wakuum sorujy

Gaýtalanýan takyklyk

≤0.01mm

Programma üpjünçiligi Dpi

0.025

Interfeýs

Ethernet porty

Bufer kuwwaty

Bir gezeklik çalt geçiriş gaýtalanýan kesiş

Buýruk

HPGL gabat gelýän formaty

CNC interfeýsi

LCD duýgur ekran

Iş aýratynlyklary

Islendik bir CAD programma üpjünçiligine, kompýuter kömegi bilen dizaýn we bir wagtyň özünde kesip bolýar

Esasy konfigurasiýa

Stepper Drive, çyzykly gollanma, Dc eplenç

Nasos güýji

1.5 KW

Kuwwat

3.5 KW

Işleýän naprýa .eniýe / ýygylyk

AC 220V ± 10% 50 ~ 60Hz

Iş gurşawy

Temperatura: -5 ° ~ 35 ° Çyglylyk: 35% ~ 75%


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň