Roll material kesiji - A11 seriýasy

Gysga düşündiriş:

A11 sanly kesiş ulgamy Mahabat pudagy üçin niýetlenendir, ýokary tizlikli we ýokary takyklyk bilen, bäsdeşlik bahasy bilen kesmek we ýarym kesmek arkaly amala aşyryp biler.
Staker (list iýmitlendiriji) we ýygnamak ulgamy bilen, A11 material iýmitlenmegi we ýygnamagy çaltlyk bilen tamamlap biler. PP kagyzy, stikerler we şöhlelendiriji materiallary kesmek üçin gaty amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlik

1. Duýgur ekran: Öz-özüni saklaýan R&D operasiýa ulgamy, işlemek aňsat.
2. Konweýer tablisasy: Material awtomatiki iberiň, goşmaça uzynlyk nagyşlaryny kesip biler.
3. Senagat kamerasy: Çap etmegiň gyşarmagyny awtomatiki düzediň.
4. Programma üpjünçiligi: Grafiki garyşyk görnüşleri düzmegi, bir gezek basmak konturyň döredilmegini goldaň.
5. Kesmek tertibi: Halfarym kesilen we ikisini hem doly kesip, islegiňize laýyk.

Arza

applications

Parametr

Model

A11-1316

Iş meýdany (MM)

1300 * 1600

Tizlik

00400mm / s

Galyňlygy kesmek

≤1MM

Kesiş materialy

Awtoulag stikerleri, şöhlelendiriji materiallar, PP kagyzy we ş.m.

Gural

Univershliumumy kesiş guraly, öpmek guraly

Düzediş usuly

Wakuum sorujy

Kesmek takyklygy

≤0.1mm

Gaýtalanýan takyklyk

≤0.1mm

Interfeýs

Ethernet porty

Buýruk

DXF, HPGL gabat gelýän format

Dolandyryş paneli

Köp dilli LCD duýgur paneli

Sürüji ulgamy

 Akylly sanly dolandyryş gibrid sero ulgamy

Soruş güýji

3KW

Elektrik üpjünçiligi

AC 220 ± 10% 50 ~ 60Hz

Iş gurşawy

Temperatura: -10 ° ~ 40 ° Çyglylyk: 20% ~ 80%

Maşyn maglumatlary

machinedetails
Roll Material Cutter – A11 Series
Roll Material Cutter – A11 Series
Roll Material Cutter – A11 Series
Roll Material Cutter – A11 Series

Gural teklip

Tool Suggest:
Roll Material Cutter – A11 Series
Roll Material Cutter – A11 Series

Sorag-jogap

S: Önümleriňizde iň az sargyt mukdary barmy?
J: ýok

S: Önümleriňizi ulanmak boýunça görkezmeleriň aýratyn mazmuny haýsylar?
J: Maşyn gurmak, gurnamak, ulanmak, gündelik tehniki hyzmat.

S: Gözleg we barlag bölümiňizdäki işgärler kimler? Olaryň haýsy kärleri bar?
J: 10 ýyldan gowrak senagat tejribesi üçin kesiji maşynlaryň dizaýnyna we işlenip düzülmegine gatnaşýan esasy işgärler.

S: Siziň kabul edip biljek töleg usullaryňyz haýsylar?
J: TT, LC, nagt

S: Önümleriňiz haýsy ýurtlara we sebitlere eksport edildi?
ABŞ, Kanada, Meksika, Braziliýa, Çili, Awstraliýa, Günorta Koreýa, Malaýziýa, Russiýa, Fransiýa, Angliýa, Ispaniýa, Italiýa, Günorta Afrika, Saud Arabystany we ş.m. ýaly 30-dan gowrak ýurda eksport edildi.

S: Önümleriňizi ulanmak boýunça görkezmeleriň aýratyn mazmuny haýsylar?
J: Maşyn gurmak, gurnamak, ulanmak, gündelik tehniki hyzmat.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň