Takyklygy we ygtybarlylygy, amatly bahany we ýokary öndürijiligi kesmek biziň gözleýän zadymyzdyr we daşary ýurtdaky tehniki goldaw işimiziň iň möhüm bölegidir, ähli müşderilerimizi iň gowy şahsy tejribe toplamak üçin elimizden gelenini ediň.

Bellik kesiji

  • Label Die Cutter – C5 Series

    “Die Cutter” belligi - C5 seriýasy

    C5 düzediş, gaýtadan laminirlemek, süýşürmek, galyndylary aýyrmak, bir sahypaly kesmek, ýygnamak ýaly köp funksiýaly sanly ölü kesýän maşyn. Şol bir wagtyň özünde pyçak galyplaryny kesmekden has aňsat işlemek, rulondan kesmek we rulondan kesmek amala aşyrylýar. Kesýän kelleler olaryň arasyndaky boşlugy awtomatiki sazlap biler. C5 awtomatiki we ýokary tizlikli kesmegi amala aşyrmak üçin akylly bufer dolandyryş ulgamyny hem goldaýar ..

  • Label Die Cutter – C3 Series

    “Die Cutter” belligi - C3 seriýasy

    Etiketkany öçürmek üçin C3 roll, gysga we köpçülikleýin önümçilik üçin stiker we ýazgylar üçin awtomatiki kesiş çözgütlerini üpjün edýär. C3 galyndylary aýyrmak, süýşürmek, ýygnamak we laminasiýa bilen bir wagtda tamamlap biler, dürli talaplar üçin ýarym kesilen we doly kesilen goldawy goldap biler. Önümçilik we bölek satuw dükanlary hem bu enjamy ulanyp bilerler.