Takyklygy we ygtybarlylygy, amatly bahany we ýokary öndürijiligi kesmek biziň gözleýän zadymyzdyr we daşary ýurtdaky tehniki goldaw işimiziň iň möhüm bölegidir, ähli müşderilerimizi iň gowy şahsy tejribe toplamak üçin elimizden gelenini ediň.

Mata kesiji

 • Fabric &Textile Digital Cutter – B3 Series

  Mata we dokma sanly kesiji - B3 seriýasy

  B3 Tekiz sanly kesiş ulgamy, ýokary tizlik we ýokary takyklyk bilen kesmek, ýarym kesmek, eritmek, üwemek, degirmek we höwürtge arkaly amala aşyryp biler. Konweýer stoly bilen, B3 material iýmitlenmegi we ýygnamagy çaltlyk bilen tamamlap biler. “Sign & Graphic”, “Packaging”, “Awtoulag”, “Gasket” pudaklarynda nusga öndürmek, gysga möhletli we köpçülikleýin önümçilik üçin gaty amatly.

 • Sewing Template Cutter – A3 Series

  Tikin şablony kesiji - A3 seriýasy

  AMEIDA maşyn kesmek boýunça tejribämizi ulanyjylaryň hakyky zerurlyklary bilen birleşdirdi, egin-eşik senagatynyň şablonyna güýçli täsir etdi.
  A3 şablony we nagyş kesilmegine düşüniň, materiallaryň nagşyny çalyşmagy aňsatlaşdyryň.