Ykdysadyýet gaplaýyş kesiji - B4L seriýasy

Gysga düşündiriş:

B4 sanly kesiş ulgamy, ýokary tizlik we ýokary takyklyk bilen kesmek, ýarym kesmek, eritmek, üwemek, degirmek we höwürtge arkaly amala aşyryp biler.
Gaplamak pudagynda nusga öndürmek, gysga möhletli we köpçülikleýin önümçilik üçin gaty amatly we statiki stol önümlerini islegiňize laýyk hödürleýäris.
B4-L seriýasy esasanam bäsdeşlik bahasy we amatly ululygy bilen gaplaýyş pudaklary üçin döredildi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlik

1. Duýgur ekran: Öz-özüni saklaýan R&D operasiýa ulgamy, işlemek aňsat.
2. Durnukly stol: Güýçli alýumin bal ary platformasy, uzak wagtlap ulanylandan soň platformanyň tekiz we deformasiýa edilmezligini üpjün edip, gowy sorujy täsir edýär.
3. Kesiş tertibi: Mahabat we gaplamak üçin materiallary kesmek üçin çeýe gurallar ulgamy.
4. Programma üpjünçiligi: Grafiki garyşyk görnüşleri düzmegi, bir gezek basmak konturyň döredilmegini goldaň.
5.Ekonomiki we amaly: iň täze gibrid sero ulgamyny ulanýan tygşytly model.

Arza

Application

Parametr

Model

B4L-1013

B4L-0815

B4L-2516

Iş meýdany (MM)

1000 * 1300mm

800 * 1500mm

2500 * 1600MM

Tizlik

00300mm / s

Galyňlygy kesmek

≤2 sm

Kesiş materialy

KT tagtasy, köpük tagtasy, gasynlanan tagta, bal ary tagtasy, pil süňkünden ýasalan tagta, çal tagta we ş.m.

Kesmek guraly

EOT, UCT, KCT, POT, CT, VCUT, URT, Kursoryň ýagdaýy, KCD, ruçka

Düzediş usuly

Wakuum sorujy

Kesmek takyklygy

≤0.1mm

Gaýtalanýan takyklyk

≤0.05mm

Interfeýs

Ethernet porty

Sürüji ulgamy

 Akylly sanly dolandyryş gibrid sero ulgamy

Buýruk

DXF, HPGL gabat gelýän format

Dolandyryş paneli

Köp dilli LCD duýgur paneli

Soruş güýji

1.5 KW

7.5 KW

7.5 KW

Elektrik üpjünçiligi

AC220 / 380V 50 ~ 60Hz

Iş gurşawy

Temperatura: -10 ° ~ 40 ° Çyglylyk: 20% ~ 80%

Maşyn maglumatlary

1013 DSCF0111 DSCF0125 Application Economy Packaging Cutter – B4L Series Economy Packaging Cutter – B4L Series machinedetailsB4L

Gural teklip

Economy Packaging Cutter – B4L Series

Roll Material Cutter – A11 Series Roll Material Cutter – A11 Series

Fak

S: Önümleriňizi ulanmak boýunça görkezmeleriň aýratyn mazmuny haýsylar?
J: Maşyn gurmak, gurnamak, ulanmak, gündelik tehniki hyzmat.

S: Kompaniýaňyz önümleriň satuwdan soň hyzmatyny nädip amala aşyrýar?
J: Onlaýn uzakdan ýol görkezmek, gapy-gapy hyzmaty, köp ýurtdaky dilerler öýme-öý hyzmat edip bilerler.

S: Kompaniýanyňyzyň adaty önüm gowşuryş wagty näçe wagt alýar?
J: 7 ~ 15 gün

S: Önümleriňizde iň az sargyt mukdary barmy?
J: ýok

S: Önümleriňizi ulanmak boýunça görkezmeleriň aýratyn mazmuny haýsylar?
J: Maşyn gurmak, gurnamak, ulanmak, gündelik tehniki hyzmat.

S: Gözleg we barlag bölümiňizdäki işgärler kimler? Olaryň haýsy kärleri bar?
J: 10 ýyldan gowrak senagat tejribesi üçin kesiji maşynlaryň dizaýnyna we işlenip düzülmegine gatnaşýan esasy işgärler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň